వార్తలు:

అనువర్తనాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేయండి

అన్ని పరికర నమూనాలలో iOS & Android కి మద్దతు ఇవ్వండి

  • అనువర్తనాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేయండి
  • అనువర్తనాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేయండి
X
యాంటీ-హైజాకింగ్ ప్లగ్-ఇన్ (విండోస్ కోసం మాత్రమే)
సూచన: ప్లగ్-ఇన్ డౌన్‌లోడ్ చేసి, బ్యాట్ ఫైల్‌ను డబుల్ క్లిక్ చేయండి. "పూర్తయింది" అని చూపించే వరకు ప్రారంభించడానికి ఏదైనా కీని టైప్ చేయండి. *** మొదట Google DNS ను ప్రయత్నించండి*